Daniela Bezáková

Pracuje ako odborný pracovník na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave. Venuje sa príprave budúcich učiteľov informatiky, výskumu v odbore Teória vyučovania informatiky, vývoju a výskumu edukačných softvérových prostredí, programovaniu. Taktiež vyučuje informatiku na GJH v Bratislave. Je spoluautorkou edukačného internetového časopisu pre deti 1. stupňa ZŠ a výučbových materiálov Informatika s Emilom pre materské školy, ku ktorým tiež realizuje školenia.

Miroslav Biňas

Odborný asistent na Katedre počítačov a informatiky, TUKE, kde učí “detiská” programovať najmä v jazyku C. Stále dúfa, že keď vyrastie, bude z neho Linuxák. Alebo Batman.

Barbora Blahušiaková

V uičku som súčasťou UX oddelenia, kde vďaka kombinácii technického vzdelania a osobných skúseností z oblasti dizajnu navrhujem dizajnové riešenia pre našich klientov tak, aby spĺňali všetky ich požiadavky, a zároveň boli optimálne z používateľského hľadiska. Vo voľnom čase balansujem na mojej jógamatke, visím na lane v lezeckom centre alebo pobehujem s batohom na chrbte, či už vo Fatre, alebo na druhej strane sveta. A taktiež milujem fínske sauny, so všetkým čo k tomu patrí :)

Jakub Dubec

Som doktorand na FIIT STU, kde sa venujem komunikácií v heterogénnych bezdrôtových sieťach. Zároveň sa angažujem v predmetoch databázové systémy (bakalárske štúdium) a pokročilé databázové systémy (inžinierske štúdium). Už 8 rokov pracujem v BACKBONE, s.r.o. ako softvérový inžinier kde som stal pri projektoch ako napríklad Darujme 2.0. Varím čili omáčky, keď sa dá rad zájdem na nejakú turistiku a som veľký fanúšik open-source projektov.

Michal Kaukič

Učil som hlavne matematiku, ale venoval som sa aj Linuxu, Pythonu, Open Source. Organizovali sme OSS konferencie v Žiline. Sledoval som vývoj interaktívnych nástrojov od prvopočiatkov IPythonu po Jupyterlab, lebo ich považujem za veľmi vhodné pre výučbu informatiky a programovania. Rád chodím po horách, cestujem.

Peter Lecký

Vyštudoval som teoretickú informatiku na FMFI, už počas štúdia som tu i tam urobil nejaký kurz používania viac či menej exotických technológií pre nevidiacich (spolupracoval som s úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Po skončení štúdia som pracoval v podpornom centre pre zp študentov na FMFI, niekoľko rokov som viedol predmet pre aplikovaných informatikov so zameraním na tvorbu prístupného softwaru. Aktuálne pracujem ako programátor v neziskovej organizácii Touch&Speech, kde sa venujem vývoju nástrojov umožňujúcich nevidiacim používateľom efektívne používať dotykové telefóny s Androidom.

Marek Mansell

Marek Mansell je zanieteným edukátorom, ktorý vedie neziskovku SPy. V rámci nej organizuje projekt Učíme s Hardvérom zameraný na školenia a tvorbu materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl. Zároveň organizuje medzinárodnú konferenciu PyCon SK, na ktorej sa stretáva komunita Python developerov ako aj stredoškolských učiteľov.

Jana Pekárová

Učiteľka informatiky a matematiky na Gymnáziu, Veľká okružná, v Žiline, so záľubou v učení sa :) a získavaní nových zručností, programovaní a prepájaní študentov s rôznymi talentami nielen pri stredoškolskej odbornej činnosti. Pracuje na rôznych školských projektoch, pravidelne objavuje silné a slabé stránky rôznych robotických sád, vedie redakčnú radu pre sociálne siete školy, radí kolegom ako digitálna koordinátorka a každoročne pripravuje školskú súťaž v programovaní pre začiatočníkov i pokročilých študentov. Rada objavuje nové kúty Slovenska i iných krajín, číta a chystá akcie pre rodiny s deťmi.

Jana Plichtová

Vyštudovala som Teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov na PF UPJŠ v Košiciach. Napriek tomu som silným zástancom praxe a fanúšikom zadaní prepojených so životom pred teóriou. Učím informatiku na gymnáziu s 8- aj 4-ročnou vetvou štúdia. Mám rada hodiny, kde sa dokážeme vzájomne inšpirovať a posúvať vpred. Som otvorená prijímať skutočnosť, že aj žiaci nás, dospelákov, dokážu veľa naučiť. . Mojou prioritou na hodinách je naučiť žiakov spolupracovať v tíme, hľadať odvážne riešenia aj na "neriešiteľný" problém, naučiť sa skúmať a zároveň prijímať jedinečnosť každého z nás a rešpektovať sa vzájomne a dať žiakom priestor sa prezentovať a vysvetľovať ostatným, v čom sú dobrí. EduScrum je jednou z foriem vzdelávania, kde učiteľ je viac pozorovateľom a koučom ako lektorom a umožňuje žiakom slobodne sa rozhodovať. Rada čítam motivačnú literatúru, plávam, bicyklujem a otužujem sa.

Terézia Sliacka

Nedávna absolventka Fakulty riadenia a informatiky, kde už zároveň stihla odučiť 3 semestre predmetu Praktikum z programovania. Počas štúdia viedla niekoľko workshopov, na ktorých sa študentom stredných škôl snažila otvoriť dvere do sveta objektovo orientovaného programovania. Tiež je autorkou zbierky úloh, ktorej cieľom je pomôcť učiteľom a žiakom pochopiť základy OOP hravou formou. V praxi aktuálne vyvíja rôzne logistické systémy od riadenia skladov až po riadenie spojenia medzi low-orbit satelitmi a pozemnými stanicami. Hlavu si vie najlepšie vychladiť niekoľkými kilometrami odplávanými v bazéne, vybehanými v prírode či zjazdenými na svahu.

Mária Spišáková

Pôsobím ako učiteľka informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Skončila som doktorandské štúdium na FMFI UK v Bratislave. Mojou srdcovou oblasťou pôsobenia je motivácia žiakov v predmete informatika a programovanie. Venujem sa tvorbe metodických materiálov pre vyučovanie programovania, som autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov o motivácií, som autorkou pracovného zošita pre SOŠ a spoluautorkou metodík vytvorených v rámci projektu IT akadémia.

Ondrej Székely

Vyštudoval softvérové inžinierstvo na FIIT STU. 15 rokov učí mladých informatiku a okrem toho sa v školstve aj mimo neho venuje neformálnemu vzdelávaniu a zážitkovému učeniu. Momentálne pracuje ako zástupca riaditeľa a koordinátor charakterového vzdelávania na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. V novembri 2021 začal projekt @dnes_šifrujem, ktorý sa venuje šifrám a šifrovacím hrám v prostredí sociálnych sietí aj v teréne. Je autorom množstva šifier a šifrovacích hier. Má rád dlhé behy a Malú Fatru.

Zuzka Tkáčová

Učiteľka, lektorka, metodička pre oblasť didaktiky informatiky. Pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a vyučuje informatiku a predmety zamerané na kreatívne programovanie na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde vedie Ateliér inteligentných a interaktívnych technológií v umení. V pedagogickej praxi sa zameriava hlavne na aktívne techniky vyučovania, creative computing, nástroje umelej inteligencie a kreatívne využívanie najnovších technológií. Prednáša na konferenciách, pôsobí ako lektorka učiteľských workshopov a je autorkou mnohých metodických materiálov a publikácií venovaných výučbe informatiky, ako aj konzultantka a hodnotiteľka projektov zameraných na inovácie vo vzdelávaní.

Michal Varga

Vysokoškolský učiteľ, pôsobí na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Učí predmety od základov programovania po návrh softvéru. V praxi sa spolupodieľal na tvorbe komplexných simulačných nástrojov, aktuálne babre robotom do rozpoznávania prostredia. Dlhé roky sa venuje popularizácií informatiky, organizuje workshopy pre stredoškolákov a spoluorganizuje turnaje FIRST LEGO League v Žiline a blízkom aj menej blízkom okolí. Je autorom stredoškolskej učebnice objektovo orientovaného programovania hravou formou a v súčasnosti je zodpovedným riešiteľom medzinárodného projektu zameraného na výučbu základov objektovo orientovaného programovania na stredných školách. Zo zhonu najradšej uniká šliapaním do pedálov v Malej Fatre či Javorníkoch alebo v noci pod hviezdami s teleskopom.

Jaroslav Výbošťok

Vyše 17 rokov vyučuje informatiku a semináre z programovania predovšetkým na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Momentálne pôsobí na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Je spoluautorom učebníc Programujeme v Pythone – druhý a tretí diel a Maturujeme v Pythone. Je autorom programovacieho online prostredia pre žiakov robotkarel.sk.