Jana Plichtová

Vyštudovala som Teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov na PF UPJŠ v Košiciach. Napriek tomu som silným zástancom praxe a fanúšikom zadaní prepojených so životom pred teóriou. Učím informatiku na gymnáziu s 8- aj 4-ročnou vetvou štúdia. Mám rada hodiny, kde sa dokážeme vzájomne inšpirovať a posúvať vpred. Som otvorená prijímať skutočnosť, že aj žiaci nás, dospelákov, dokážu veľa naučiť. . Mojou prioritou na hodinách je naučiť žiakov spolupracovať v tíme, hľadať odvážne riešenia aj na "neriešiteľný" problém, naučiť sa skúmať a zároveň prijímať jedinečnosť každého z nás a rešpektovať sa vzájomne a dať žiakom priestor sa prezentovať a vysvetľovať ostatným, v čom sú dobrí. EduScrum je jednou z foriem vzdelávania, kde učiteľ je viac pozorovateľom a koučom ako lektorom a umožňuje žiakom slobodne sa rozhodovať. Rada čítam motivačnú literatúru, plávam, bicyklujem a otužujem sa.

Fotografia

Ukážky využitia EduScrum na hodinách

Lektor: Jana Plichtová

Zaujímavé nápady ako spestriť hodinu informatiky s využitím rôzneho HW napr. Lego stavebnice, BBC microbit, 3D tlačiareň a pár nápadov na nejaké malé žiacke projekty a STEAM projekty.

14:00-15:30
26.10.2023
P3
Obsadenosť: 13/15