Jana Pekárová

Učiteľka informatiky a matematiky na Gymnáziu, Veľká okružná, v Žiline, so záľubou v učení sa :) a získavaní nových zručností, programovaní a prepájaní študentov s rôznymi talentami nielen pri stredoškolskej odbornej činnosti. Pracuje na rôznych školských projektoch, pravidelne objavuje silné a slabé stránky rôznych robotických sád, vedie redakčnú radu pre sociálne siete školy, radí kolegom ako digitálna koordinátorka a každoročne pripravuje školskú súťaž v programovaní pre začiatočníkov i pokročilých študentov. Rada objavuje nové kúty Slovenska i iných krajín, číta a chystá akcie pre rodiny s deťmi.

Fotografia

Viac ako nálepky či odznaky: gamifikačné aktivity na hodine informatiky

Lektor: Jana Pekárová

Jedným z populárnych hesiel moderných trendov vo vzdelávaní je gamifikácia. Predstavuje zavádzanie fungujúcich herných mechanizmov na zlepšenie výkonu účastníkov aktivít v škole, odhalenie slabín v biznise či pri školení. Gamifikácia zahŕňa rôzne činnosti, napríklad simulácie či špeciálne vytvorené hry. Na workshope si spoločne zahráme a pripravíme takúto aktivitu s využitím viacerých digitálnych nástrojov. Spoločne vyhodnotíme jej úspešnosť, rozoberieme jej klady a zápory a každý účastník si odnesie pre svojich študentov vlastný návrh gamifikačnej aktivity.

9:30-11:00
26.10.2023
P4
Obsadenosť: 6/15