Michal Kaukič

Učil som hlavne matematiku, ale venoval som sa aj Linuxu, Pythonu, Open Source. Organizovali sme OSS konferencie v Žiline. Sledoval som vývoj interaktívnych nástrojov od prvopočiatkov IPythonu po Jupyterlab, lebo ich považujem za veľmi vhodné pre výučbu informatiky a programovania. Rád chodím po horách, cestujem.

Fotografia

Čo sa dá s Pythonom vo webovom prehliadači...

Lektor: Michal Kaukič

Na konkrétnom príklade spracovania peších trás (formát GPX) podľa našich predstáv v Jupyterlabe ukážeme, aká široká je paleta nástrojov pre Python a web prehliadač. Tiež by sme zapolemizovali so súčasnou praxou dlhodobého kreslenia v tkinter, ako alternatívou, ktorá by potrebovala podstatné korekcie na základe súčasného stavu nástrojov, dostupných pre jazyk Python.

9:30-11:00
26.10.2023
P2
Obsadenosť: 14/15