Zuzka Tkáčová

Učiteľka, lektorka, metodička pre oblasť didaktiky informatiky. Pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a vyučuje informatiku a predmety zamerané na kreatívne programovanie na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde vedie Ateliér inteligentných a interaktívnych technológií v umení. V pedagogickej praxi sa zameriava hlavne na aktívne techniky vyučovania, creative computing, nástroje umelej inteligencie a kreatívne využívanie najnovších technológií. Prednáša na konferenciách, pôsobí ako lektorka učiteľských workshopov a je autorkou mnohých metodických materiálov a publikácií venovaných výučbe informatiky, ako aj konzultantka a hodnotiteľka projektov zameraných na inovácie vo vzdelávaní.

Fotografia

AI v školskej informatike - Kreatívne multimediálne nástroje

Lektor: Zuzka Tkáčová

Umelá inteligencia predstavuje novú tému v školskej informatike. Na workshope otvoríme otázky, ako učiť túto tému zaujímavými a aktívnymi metodami. Ukážeme si vhodné digitálne nástroje a edukačné aktivity, ktoré určite radi vyskúšate na svojich hodinách.

9:50-11:20
27.10.2023
P2
Obsadenosť: 11/15 13:20-14:50
27.10.2023
P4
Obsadenosť: 12/15