Daniela Bezáková

Pracuje ako odborný pracovník na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave. Venuje sa príprave budúcich učiteľov informatiky, výskumu v odbore Teória vyučovania informatiky, vývoju a výskumu edukačných softvérových prostredí, programovaniu. Taktiež vyučuje informatiku na GJH v Bratislave. Je spoluautorkou edukačného internetového časopisu pre deti 1. stupňa ZŠ a výučbových materiálov Informatika s Emilom pre materské školy, ku ktorým tiež realizuje školenia.

Fotografia

Ako kresliť fraktály bez rekurzie

Lektor: Daniela Bezáková

Počas workshopu vytvoríme jednoduchý program, pomocou ktorého dokážeme kresliť bez rekurzie niektoré fraktálové obrázky.   Najskôr zavedieme primitívny jazyk na popis jednoduchých obrázkov kreslených korytnačkou a vytvoríme podprogram, ktorý dokáže takýto jazyk interpretovať. Vysvetlíme si, čo je to fraktál, ukážeme niekoľko jednoduchých fraktálových obrázkov a nakreslíme ich pomocou nášho podprogramu. Naučíme sa, ako postupne generovať zložitejšie generácie tých istých fraktálov podľa daných pravidiel.
Čo by mali účastníci vedieť:
  Základy programovanie v Pythone: premenné, cykly, podmienky, funkcie, pracovať s reťazcami a aspoň tušiť, čo je to korytnačia grafika.

11:30-13:00
26.10.2023
P2
Obsadenosť: 3/15