Miroslav Biňas

Odborný asistent na Katedre počítačov a informatiky, TUKE, kde učí “detiská” programovať najmä v jazyku C. Stále dúfa, že keď vyrastie, bude z neho Linuxák. Alebo Batman.

Fotografia

Výučba programovania tvorbou počítačových hier

Lektor: Miroslav Biňas

Učiť sa programovať je ťažké. Učiť programovať niekoho iného je však ešte ťažšie. Čo tak však zvýšiť motiváciu študentov tým, že ich budeme učiť programovať spôsobom, kedy budú vytvárať vlastné počítačové hry? V tomto príspevku vám predstavím knižnicu pre jazyk Python s názvom Wasabi2D, ktorá vychádza z najlepších skúseností s knižnicou Pygame Zero. Predstavím vám teda nástroj, pomocou ktorého viete podporiť kreativitu (nie len) u študentov. Počas príspevku naprogramujeme od nuly jednoduchú počítačovú hru a nevyhneme sa ani porovnaniu so spomínanou knižnicou Pygame Zero.

13:20-14:50
27.10.2023
P2
Obsadenosť: 8/15 8:00-9:30
27.10.2023
P4
Obsadenosť: 14/15