Ondrej Székely

Vyštudoval softvérové inžinierstvo na FIIT STU. 15 rokov učí mladých informatiku a okrem toho sa v školstve aj mimo neho venuje neformálnemu vzdelávaniu a zážitkovému učeniu. Momentálne pracuje ako zástupca riaditeľa a koordinátor charakterového vzdelávania na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. V novembri 2021 začal projekt @dnes_šifrujem, ktorý sa venuje šifrám a šifrovacím hrám v prostredí sociálnych sietí aj v teréne. Je autorom množstva šifier a šifrovacích hier. Má rád dlhé behy a Malú Fatru.

Fotografia

Dnes_šifrujem

Lektor: Ondrej Székely

Šifra nemusí byť len zložitý kryptografický problém alebo maturitná téma. Počas workshopu si ukážeme šifry používané v šifrovacích hrách, pokúsime sa niektoré šifry vyriešiť, možno aj vytvoriť a budeme spolu uvažovať, kde môžeme využiť šifru ako prvok vo vyučovaní zručností pre predmet informatika.

9:50-11:20
27.10.2023
P4
Obsadenosť: 13/15