Jaroslav Výbošťok

Vyše 17 rokov vyučuje informatiku a semináre z programovania predovšetkým na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Momentálne pôsobí na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Je spoluautorom učebníc Programujeme v Pythone – druhý a tretí diel a Maturujeme v Pythone. Je autorom programovacieho online prostredia pre žiakov robotkarel.sk.

Fotografia

Tvoríme grafické produkty v Inkscape

Lektor: Jaroslav Výbošťok

Ukážeme si, aké grafické produkty robím so žiakmi v editore Inkscape na bežnom gymnáziu. Nejde teda o úlohy pre budúcich umelcov či študentov počítačovej grafiky. Zadania majú svoje praktické uplatnenie, čo je pre žiakov veľmi motivujúce. Ukážem tiež, čo musia pri tvorbe takýchto grafických diel vedieť a na akých dielčích cvičeniach si tieto zručnosti osvoja. Všetky práce je samozrejme možné robiť v akomkoľvek používanom vektorovom grafickom editore.

8:00-9:30
27.10.2023
P2
Obsadenosť: 5/15 11:30-13:00
26.10.2023
P3
Obsadenosť: 14/15