Terézia Sliacka

Nedávna absolventka Fakulty riadenia a informatiky, kde už zároveň stihla odučiť 3 semestre predmetu Praktikum z programovania. Počas štúdia viedla niekoľko workshopov, na ktorých sa študentom stredných škôl snažila otvoriť dvere do sveta objektovo orientovaného programovania. Tiež je autorkou zbierky úloh, ktorej cieľom je pomôcť učiteľom a žiakom pochopiť základy OOP hravou formou. V praxi aktuálne vyvíja rôzne logistické systémy od riadenia skladov až po riadenie spojenia medzi low-orbit satelitmi a pozemnými stanicami. Hlavu si vie najlepšie vychladiť niekoľkými kilometrami odplávanými v bazéne, vybehanými v prírode či zjazdenými na svahu.

Fotografia

OOP hravo pomocou PyGameZero

Lektor: Terézia Sliacka

Zaujať študentov informatiky pri výučbe základov objektovo orientovaného programovania vôbec nemusí byť náročné. Ukážeme si ako s využitím knižnice PyGame Zero vytvoriť jednoduchú, ale efektnú hru v jazyku python, s ktorou je možné zabiť dve muchy jednou ranou - študentom pomôže položiť dobrý programátorský základ s využitím princípov OOP a zároveň ich hodiny informatiky môžu viac motivovať v bádaní pri tvorení vlastných "fičúr" do hier, ktoré si sami naprogramujú.

8:00-9:30
27.10.2023
P3
Obsadenosť: 12/15