Mária Spišáková

Pôsobím ako učiteľka informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Skončila som doktorandské štúdium na FMFI UK v Bratislave. Mojou srdcovou oblasťou pôsobenia je motivácia žiakov v predmete informatika a programovanie. Venujem sa tvorbe metodických materiálov pre vyučovanie programovania, som autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov o motivácií, som autorkou pracovného zošita pre SOŠ a spoluautorkou metodík vytvorených v rámci projektu IT akadémia.

Fotografia

Programovanie v Java Scripte – online editor

Lektor: Mária Spišáková

Ukážeme si on-line prostredie pre programovanie v Java Scripte vhodný pre záujemcov o programovanie. Je vhodný prostriedkom pre oživenie vyučovania aj pre menej skúsených ale nadšených programátorov.

9:50-11:20
27.10.2023
P3
Obsadenosť: 7/15