Burza IT nápadov

Zmeňme vyučovanie informatiky - získajte nové nápady!.
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v spolupráci s Gymnáziom, Veľká okružná, pod záštitou Nadačného fondu SK-NIC pozýva vás, stredoškolskí učitelia informatiky, na premiérovú výmenu skúseností a dobrej praxe z vyučovania informatiky

Čo je Burza IT nápadov?

Dovoľte nám predstaviť novučký priestor pre učiteľov stredoškolskej informatiky – prvý ročník Burzy IT nápadov. Vznikla ako spoločný nápad dvoch učiteľov informatiky z rôznych škôl, ktorí si radi vymieňajú dobré nápady na vyučovanie.

Na rozdiel od konferencií pre učiteľov informatiky má naša burza za cieľ poskytnúť učiteľom informatiky príležitosť pre praktické oboznámenie sa a vyskúšanie si metodických postupov, riešenie príkladov, výmenu názorov a neformálnu diskusiu o stredoškolskej informatike. Nosnou časťou podujatia budú workshopy v počítačových učebniach, kde si účastníci môžu naprogramovať, navrhnúť, vytvoriť digitálne dielo pod vedením skúsených lektorov, nezriedka iných učiteľov informatiky. Pointou nebude pedagogický výskum, no príklady kvalitného vyučovania informatiky s postrehmi z realizácie hodín, námetmi na hodnotenie a ďalšími užitočnými detailami, ktoré nezriedka dotvárajú hodinu informatiky, z ktorej my učitelia odchádzame spolu so žiakmi spokojní

Kde a kedy prebehne?

Prvý ročník Burzy IT nápadov sa uskutoční 26. - 27. 10. 2023 v počítačových učebniach Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Predpokladaný čas podujatia počas oboch dní je od 8:00 do 14:30. Záver podujatia sa môže líšiť v závislosti od počtu prihlásených lektorov.

Ako na to ?

 1. Zaregistrj sa na našom webe.
 2. Vyber si workshopy, ktorých sa chceš zúčastniť. POZOR !!! Workshopy majú obmedzenú kapacitu a niektoré z nich prebiehajú paralelne v troch učebniach (P2, P3, P4)
 3. Vyznač, či máš záujem o poskytnutie ubytovania (bude hradené výbraným učiteľom do výšky grantu)
 4. Nezabudni k nám v daný dátum prísť :o)
 5. V prípade otázok píšte na itburza@gymmt.sk

Aké termíny neprehliadnuť?

S organizáciou Burzy IT nápadov súvisia nasledujúce termíny:

 • jún – september: zverejnenie záväznej prihlášky. Počet účastníkov na jednotlivých workshopoch bude obmedzený kapacitou triedy (3 učebne po cca. 15 počítačoch).
 • jún – september: príprava programu Burzy, komunikácia s lektormi
 • september – október: príprava podujatia
 • 26. - 27. október: Burza IT nápadov

Ako to bude prebiehať?

 • 26.10.2023 - 1.Deň
  • 8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov
  • 9:10 - 9:20 Otvorenie ITBURZY
  • 9:30 - 11:00 1.blok workshopov
   • Prestávka 30 minút
  • 11:30 - 13:00 2.blok workshopov
   • Obed
  • 14:00 - 15:30 3.blok workshopov
 • 27.10.2023 - 2. Deň
  • 8:00 - 9:30 1.blok workshopov
   • Prestávka 20 minút
  • 9:50 - 11:20 2.blok workshopov
   • Prestávka 20 minút
  • 11:40 - 12:30 "Ako na kybernetickú bezpečnosť" - Peter Bíro (klubovňa), riaditeľ sponzora SK-NIC
   • Obed
  • 13:20 - 14:45 3.blok workshopov

Prečo to robíme?

Primárnym cieľom je samozrejme zlepšiť kvalitu vzdelávacieho procesu na hodinách informatiky. Vymeniť si skúsenosti s vyučovaním informatiky. Takisto by sme chceli položiť základ pre vznik stabilnej komunity učiteľov informatiky, ktorá by sa mohla v prípade záujmu pravidelne stretávať v nasledujúcich rokoch a spoločne rásť v skvalitňovaní stredoškolskej informatiky.

Koľko to stojí?

Účasť na burze je bezplatná a naviac vieme prvým cca dvadsiatim prihláseným pedagógom uhradiť ubytovanie (Čierna pani) a obedy v školskej jedálni počas konania konferencie. Vybraných pedagógov budeme informovať koncom septembra. Obedy a ubytovanie sa tiež dajú objednať -

A bude aj nejaký bonus?

V prípade záujmu budeme 26.10. v hodinách blížiacich sa večeru rezervovať spoločné miesto na nezáväznú diskusiu nielen o problémoch informatiky. A v prípade záujmu o športové vyžitie by sme sa 27. októbra popoludní mohli vybrať na martinskú ferratu.

globesy